Organisation

Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning (FORMAS)

FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE

Organisation Details

Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning (FORMAS)


Country

Sweden

Organisation Type

National organisation


Network collaborations

52 Networks
25 active Networks ()


Website

Visit website

Participant


Observer