Organisation

Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning (FORMAS)

FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGGANDE

Organisation Details

Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning (FORMAS)


Country

Sweden

Organisation Type

National organisation


Network collaborations

53 Networks
21 active Networks ()


Website

Visit website

Coordinator


Participant


Observer