Organisations

Note: The P2P networks database is built on data received by the EC and depends on updates by the network coordinators. Please send updates at any time to office(at)era-learn.eu

 

Clear filter
Title Acronym Country Type No. networks
Directorate for Roads
Direkcija Republike Slovenije Za Ceste
DRSC Slovenia National 2
Geological Survey Of Slovenia
GEOLOSKI ZAVOD SLOVENIJE
GeoZS Slovenia National 1
Jožef Stefan Institute
INSTITUT JOZEF STEFAN
JSI Slovenia National 4
Metrology Institute of the Republic of Slovenia MIRS Slovenia National 2
Ministry of Agriculture and Environment
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE
MKGP Slovenia National 4
Ministry of Agriculture, Forestry and Food
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
MAFF Slovenia National 8
Ministry of Culture
MINISTRSTVO ZA KULTURO
MK/MKRS Slovenia National 2
Ministry of Economic Development and Technology
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
MGRT Slovenia National 0
Ministry of Economy
Ministrstvu za gospodarstvo
ME Slovenia National 2
Ministry of Education, Science, Culture and Sport
Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport
MESCS/MIZS Slovenia National 48
Ministry of Health of the Republic of Slovenia HMS Slovenia National 1
Ministry of Higher Education, Science and Technology
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
MHEST Slovenia National 0
Ministry of Infrastructure
ministrstvo za infrastrukturo
MZI Slovenia National 1
Ministry of Public Administration MJU Slovenia National 0
National Institute of Public Health
NACIONALNI INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE
NIJZ Slovenia National 1
Police directorate Maribor
Policijska uprava Maribor
PU Maribor Slovenia National 1
Public Health Institute of Ljubljana PHIL Slovenia 1
Slovenia (country) SI Slovenia National 11
Slovenian National Building and Civil Engineering Institute
Zavod za gradbeništvo Slovenije
ZAG Slovenia National 1
Slovenian Research Agency
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
ARRS/SRA Slovenia National 9
UNIVERZA V LJUBLJANI
UNIVERZA V LJUBLJANI
ULBF Slovenia National 0