Organisations

Note: The networks database is built on data received by the EC and depends on updates by the network coordinators. Please send updates at any time to office(at)era-learn.eu

 

Title Acronym Country Type No. networks No. calls
Academy of the Ministry of Interior Bulgaria AoMoI Bulgaria National 2 0
Agency for Sustainable Development and Eurointegration - Ecoregions
Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция (АУРЕ)
ASDE Bulgaria National 2 2
Bulgaria (country) BG Bulgaria National 5 22
Bulgarian Academy of Sciences
INSTITUTE FOR POPULATION AND HUMAN STUDIES
CPS - BAS Bulgaria National 1 0
Bulgarian Food Safety Agency
Bulgarian Food Safety Agency
BFSA Bulgaria National 2 1
Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency
Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП)
BSMEPA Bulgaria National 1 13
BURGASKI SVOBODEN UNIVERSITET
BURGAS FREE UNIVERSITY
BFU Bulgaria National 1 0
EXECUTIVE ENVIRONMENT AGENCY
EXECUTIVE ENVIRONMENT AGENCY
Bulgaria National 1 0
Executive Forests Agency
Изпълнителна агенция по горите
EFA Bulgaria National 0 1
Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy
Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика
INRNE Bulgaria National 1 1
Institute for Parallel Processing - Bulgarian Academy of Sciences
Институт по паралелна обработка на информацията
IPP-BAS-BG Bulgaria National 1 0
INSTITUTE OF NUCLEAR RESEARCH AND NUCLEAR ENERGY - BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
INSTITUTE OF NUCLEAR RESEARCH AND NUCLEAR ENERGY - BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES
INRNE Bulgaria National 1 0
Ministry of Education, Youth and Science
Министерство на образованието, младежта и науката
MES/MON Bulgaria National 7 1
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND WATER
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND WATER
Bulgaria National 1 0
Ministry of Foreign Affairs Republic of Bulgaria MFA Bulgaria National 1 0
Ministry of transport, information technologies and communications Bulgaria National 2 0
NATIONAL CENTER OF INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES
NATIONAL CENTER OF INFECTIOUS AND PARASITIC DISEASES
NCIPD Bulgaria National 1 0
NATIONAL CENTRE OF RADIOBIOLOGY AND RADIATION PROTECTION
NATIONAL CENTRE OF RADIOBIOLOGY AND RADIATION PROTECTION
NCRRP Bulgaria National 1 2
National Institute of Meteorology and Hydrology of Bulgarian Academy of Sciences
Национален институт по метеорология и хидрология
NIMH_BAS Bulgaria National 1 0
National Science Fund of Bulgaria
NATIONAL SCIENCE FUND
BNSF Bulgaria National 21 50
National Service for Plant Protection NSPP Bulgaria National 2 0
State Agency for Information Technology and Communications
Executive Agency Electronic Communications Networks and Information Systems
SAITC-BG Bulgaria National 1 0
Technical University of Varna
Технически университет Варна
TUV Varna Bulgaria National 2 0