Full name Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS
Short name REN
Type of organisation
Partner Role Partner
Country Norway

Back to project overview